Recovery Toolbox for Exchange Server (Download) is een tool die specifiek is ontworpen voor het herstellen van allerlei soorten gegevens uit beschadigde en onleesbare Exchange Server-bestanden (*.edb, *.stm). De Exchange Server-reparatietool leest het beschadigde EDB-bestand en slaat herstelde gegevens op in PST-bestanden. Recovery Toolbox for Exchange Server maakt één PST-bestand voor elke klantmailbox.

DOWNLOAD DE ONLINE HULP KOPEN

EULA - End User License Agreement

Eigenschappen van de Microsoft Exchange Server -hersteltool:

 • Ondersteunt gegevensherstel voor alle versies van Microsoft Exchange Server
 • Automatische vaststelling van Exchange Server-databaseversie
 • Herstel van berichten
 • Herstel van bijlagen
 • Herstel van contacten
 • Herstel van agenda
 • Herstel van taken
 • Opslaan van herstelde gegevens als PST-bestanden om te openen in Microsoft Outlook
 • Opslaan van herstelde gegevens als afzonderlijke MSG-bestanden. De tool maakt één MSG-bestand voor elk hersteld object. De software herstelt de mappenstructuur op de harde schijf.
 • Mogelijkheid voor selectief herstel. De gebruiker kan objecten, mappen en mailboxen kiezen om te herstellen
 • Volledig herstel van de oorspronkelijke eigenschappen van objecten (lettergrootte, kleurschema, bijlagen, enz.)
 • Herstel van mappenstructuur
 • Elke herstelde mailbox wordt opgeslagen in een apart PST-bestand
 • Voorbeeldweergave van herstelde gegevens
 • Ondersteuning voor Unicode
 • Eenvoudig te gebruiken interface op basis van het concept van een stapsgewijze wizard

Reparatie van een EDB-bestand

Stappen voor reparatie van een Exchange Server-database:

 1. De eerste pagina van de Exchange Server-reparatietool vraagt u om de versie te selecteren van het Exchange Server-bestand (2003, 2007, 2010, 2013, 2016) waarvan u gegevens wilt herstellen.
 2. Afhankelijk van de in de vorige stap aangegeven bestandsversie, ziet u één of twee velden. U kunt de namen en paden invoeren van één (EDB) of twee (EDB+STM) bestanden. Nadat u de namen heeft ingevoerd van de beschadigde bestanden, drukt u op de knop Next, waarna het programma de structuur van de bestanden leest en analyseert.
 3. Op de volgende pagina kunt u een voorbeeld bekijken van de structuur en de inhoud van het beschadigde Exchange-databasebestand met mailboxen en mappen in de vorm van een boom. U kunt door de mailboxen en mappen bladeren in het linker deelvenster. In het rechter deelvenster kunt u berichten, contacten, taken, enz. bekijken.
 4. Op de voorbeeldpagina kunt u mailboxen, mappen en objecten selecteren om op te slaan in PST-bestanden.
 5. Op de volgende pagina geeft u de doelmap aan voor de herstelde gegevens.

Door op de knop Recover te klikken, wordt het proces gestart voor het opslaan van de herstelde gegevens. De duur daarvan hangt voornamelijk af van de grootte van uw Exchange Server-databasebestand en de prestaties van uw computer.

Recovery Toolbox for Exchange Server kan helpen de volgende fouten te herstellen:

 • Alle soorten "Jet-enginefout"
 • Alle soorten "Leescontrolefout"
 • Jet-fout - 4294966781
 • Onverwacht afsluiten
 • Inconsistente bestandsstatus
 • Schrijffouten
 • Verwijderde mailboxen
 • Beschadigde headerinformatie
 • Dubbele sleutels (identifiers)
 • "JET_errRecordNotFound, de sleutel is niet gevonden" ,"Jet_errRecordDeleted".
 • Informatiearchief stopt plotseling en produceert de serverspecifieke fout "4294966781"
 • Serverspecifieke fout 4294966781 is gelijk aan JET_errInvalidLogSequence. Verkeerde volgorde van logbestanden.
 • Exchange Server-foutcode 528
 • Fout -528 bij initialisatie van de Microsoft Exchange Server-informatiearchiefdatabase.
 • Kan de service Microsoft Exchange-informatiearchief niet initialiseren.
 • Exchange Server-fout 550.
 • 614. Alle toekomstige database-updates worden geweigerd.
 • Informatiearchief (3420) Kan bewerking #65678740 op database C:\EXCHSRVR\mdbdata\priv1.edb niet terugdraaien.
 • "JET_errKeyDuplicate Ongeldige dubbele sleutel"
 • "JET_errReadVerifyFailure Leescontrolefout 4294966278"
 • "JET_errRecordNotFound, sleutel niet gevonden”, “Jet_errRecordDeleted”.Serverspecifieke fout 4294966781 is gelijk aan JET_errInvalidLogSequence. Verkeerde volgorde van logbestanden.
 • 614. Alle toekomstige database-updates worden geweigerd. Informatiearchief (3420) Kan bewerking niet terugdraaien.
 • Gecorrumpeerde of beschadigde EBD-headers
 • JET_errDatabaseStreamingFileMismatch -540
 • Kan de service Microsoft Exchange-informatiearchief niet initialiseren.
 • Exchange status onverwacht uitschakelen
 • Serverspecifieke fout 4294966278 (JET_errReadVerifyFailure)
 • Het MS Exchange Server-informatiearchief kan niet worden gestart.
 • Het informatiearchief reageert niet wanneer het CPU-gebruik 100% is.
 • De clients kunnen geen e-mails verzenden of ontvangen en het probleem blijft na stoppen of herstarten van het informatiearchief.
 • Informatiearchief kan niet worden gestopt.
 • Wanneer de beheerder probeert om offline back-ups te gebruiken van Exchange-databases en vervolgens het programma Isinteg (informatiearchiefintegriteit) draait, wordt de volgende melding gegeven: “Fout 4294966746: JET_errDatabaseInconsistent”

De DEMO-versie van Recovery Toolbox for Exchange Server is beperkt tot het opslaan van de eerste 5 objecten in elke map. Om deze beperking op te heffen, moet u een zakelijke of locatielicentie kopen voor de software.

De EDB Exchange-herstelsoftware helpt bij het lezen van beschadigde of onleesbare databases. Recovery Toolbox for Exchange Server is niet een tool die EDB-bestanden repareert; het haalt gegevens uit EDB-bestanden en plaatst deze in PST-bestanden.

Recovery Toolbox for Exchange Server wordt gedistribueerd onder een “Try before you buy”-licentie. U kunt de DEMO-versie van Microsoft Exchange EDB-hersteltool gratis downloaden en testen voordat u het koopt.

Opmerkingen: Sla geen herstelde gegevens op in Microsoft Outlook PST-bestanden op een computer waarop Microsoft Exchange Server is geïnstalleerd. De MAPI-versies voor Outlook en Exchange Server zijn verschillend.
Vereisten:
 • Windows 98 of recenter.
 • Microsoft Outlook 32-bits moet geïnstalleerd zijn op de computer waarop de beschadigde standen moeten worden hersteld.

Video Tutorial

Screenshot

klikken om te vergroten